EnglishEnglish

Tin tức


GIẢI VÔ ĐỊCH CẦU ĐÁ HỌC SINH NĂM HỌC:2017-2018 DIỄN RA VÀO NGÀY 02-04/12/2017...

GIẢI VÔ ĐỊCH CẦU ĐÁ HỌC SINH NĂM HỌC:2017-2018 DIỄN RA VÀO NGÀY 14-15/02/2017
GIẢI VÔ ĐỊCH CẦU ĐÁ HỌC SINH NĂM HỌC:2017-2018 DIỄN RA VÀO NGÀY 14-15/02/2017...

Product

Hỗ trợ

A: Nguyên nhân có thể là địa chỉ IP của IPUX đã được sử dụng bởi thiết bị khác. Để khắc phục vấn đề này, bạn cần ngưng kết nối camera từ mạng. Sau đó chạy tiện ích PING  ( xem theo hướng dẫn trong phụ lục chỉ dẫn B. Cách Ping địa chỉ IP).Mr Lee
0909.78.6298
Skype
Mr Anh
0903 78 62 98
Skype
Mr Nguyễn
0903 98 38 39
Skype
Mr Thiên
0984 435 895
Skype
phòng kinh doanh
0903 965 666
Skype
Sale
091 69 111 39
Skype
Mr Sơn
0902 611 201
Skype
Mr Thiện
0909 021 451
Skype